CRIMINAL DE LLET

En un futur no tan llunyà, les dones que no aconsegueixen alinear-se amb la idea d’un futur patriarcal de qui han de ser, com han de ser i què han de fer estan destinades a temps difícils a Bitch Planet. Al món de Bitch Planet, la marca NC - No compatible - s’utilitza per humiliar i aïllar qualsevol persona que desafiï els seus senyors patriarcals. No obstant això, els forts i valents ho veuen com una orgullosa guerrera de guerra, un símbol de poder entre les dones. 
.
Línia de joies amb llicència oficial amb Milkfed Criminal Mastermind's Planeta de gossa creat per Kelly Sue DeConnick i Valentine DeLandro. 


Productes 10

Productes 10