FUTHARK RUNES - OR

Les runes són l’alfabet místic utilitzat per les antigues tribus europees fa 2000 anys per nomenar llocs i coses, atraure sort i fortuna, proporcionar protecció i divinar màgicament el curs dels esdeveniments futurs. Les runes es van esculpir sobre pedra o fusta. Les eines de l'època com la destral, el ganivet o el cisell no es podien utilitzar fàcilment per formar línies corbes, de manera que les lletres rúniques es formaven només amb línies rectes. Pràcticament tota Europa els va utilitzar al mateix temps, però avui en dia els recorden millor el seu ús pels antics nòrdics: els víkings.

El British Museum estima que la forma i la disposició més antiga de les cartes rúniques, les runes Elder Futhark, van ser utilitzades pels víkings cap al 200 dC. Alguns creuen que va ser molt anterior. En nòrdic, el Elder Futhark es llegeix de dreta a esquerra. "FUTHARK" és els primers sis símbols de l'alfabet rúnic (la nota "th" és una lletra).

Es pot trobar la nostra guia de Futhark Rune aquí.


Productes 11

Productes 11